Biztos vagy benne, hogy elküldöd az újságod?

Ha egyszer elküldöd az újságodat, akkor többet nem tudod módosítani.
Az újságodat később megtalálod a Program aloldalán.

 

Minden voks számít!

A „Minden voks számít!” program keretében az 2015/16-os tanév során körülbelül 1000, olyan középiskolás tanulónak tartunk egynapos iskolai programokat, akik a 2018-as országgyűlési, illetve a 2019-es önkormányzati és európai parlamenti választások idején fognak először szavazni.

 

Cél

Az innovatív program célja, hogy

n  bővüljenek a résztvevők ismeretei a különböző közösségek demokratikus működéséről;

n  erősödjön elköteleződésük a demokratikus értékek mellett;

n  motiváltakká váljanak ezen értékek tudatos képviseletére;

n  természetessé váljon számukra, hogy élnek demokratikus jogaikkal, akár az iskolai fórumokon, akár a helyi közéletben, akár az országos választások idején.

 

Tartalom

A pártsemleges, közismereti tartalmakat magába foglaló program három, körülbelül másfél órás blokkból épül fel.

Az első modulban a tanulók mindnapi életéből, az iskola és a magánélet tapasztalataiból járjuk körül a hatalom és a döntéshozatal kérdéseit.  Arra keresünk választ, hogy egy közösség hogyan határozhatja meg a tagjaira vonatkozó magatartásszabályokat és mikor nélkülözhetetlen a demokratikus működés, illetve a formalizált választás.

A második blokkban egy formalizált választási eljárás közös kidolgozására kerül sor. A résztvevőkkel egy olyan szabályrendszert fogunk kidolgozni, amelyek alapján szabad, tisztességes és átlátható választást lehet lebonyolítani.

A harmadik részben a képviseleti demokráciák működését hozzuk közelebb.  Bemutatjuk és kipróbáljuk a titkos szavazások lebonyolítását a jelöltállítástól a szavazatszámlálásig, különös tekintettel a választási csalások kiküszöbölésére.

 

Módszertan

A képzés nélkülözi a hagyományos, frontális elemeket. A résztvevők rövid magyarázatok, illetve ábrák és filmbejátszások alapján sajátélményű gyakorlatokon és kooperatív kiscsoportos feladatmegoldásokon keresztül jutnak el a felvetett kérdések megoldásáig.

 

Eredmény

A program eredményként – pártállástól függetlenül – növekszik az érintett korosztály választói aktivitása mind a részvétel, mind pedig a választások lebonyolításában való közreműködés terén.

A fenntarthatóság érdekében a programot követően a résztvevő tanulók  számára lehetőséget teremtünk arra, hogy a közösségi média segítségével megosszák élményeiket, tapasztalatikat és javaslataikat egymással és a program kidolgozóival.

Terveink szerint a legérdeklődőbb, legaktívabb diákok számára 2016 nyarán tábort szervezünk a közös gondolkodás folytatására, a demokratikus választások rendszerének mélyebb megértésére.

 

Megvalósítás

A tematika kidolgozásában, a programok lebonyolításában Tóth Zoltán választási és közigazgatási szakértő, valamint Csaba Réka és Hann Péter (Ezer Gyerek Egyesület) vesz részt.

A „Minden voks számít!” programra várjuk budapesti és vidéki középiskolák (gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák) jelentkezését.

A foglalkozásokat tanítási időben, várhatóan 8 és 13 óra között tartjuk, így az intézmények együttműködésére abban számítunk, hogy megoldják, hogy egy-egy alkalommal 24-28 tanuló vegyen részt a programon.

A résztvevő iskoláknak a programmal kapcsolatban semmilyen költséggel sem kell számolniuk, a lebonyolításhoz mindössze egy megfelelő méretű, kellő számú mozgatható székkel és asztallal rendelkező teremre van szükség.

A jelentkezéseket az ezergyerek@ezergyerek.hu címre várjuk.

 

2013-2014 ========================================

Szociális vállalkozások az európai polgári kultúra erősítése érdekében

http://szocvall.eu/